MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2016, 2016-0000149676, tot bekendmaking van de gewijzigde bedragen in artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2016

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 13, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet bekend dat met ingang van 1 juli 2016 in de Algemene Kinderbijslagwet:

 

 

1. In artikel 12, eerste lid, "€|282,39" wordt vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.