REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2016, nr. 2016-0000139201, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in de Toeslagenwet in verband met de inwerkingtreding van artikel IX, onderdeel A en H, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel XVII, eerste lid, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten;

     Besluit:

 

 

Art. I.
Artikel IX van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:
a. in het zevende lid, onderdeel b, onder 1º, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.