BEKENDMAKING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2016, 2016-0000255201, tot wijziging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten per 1 januari 2017

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Maakt bekend:

 

 

Enig artikel.
In de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt "€|212,06" vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.