MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2016, 2016-0000260216, inzake de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, de Regeling vaststelling grondslagen Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 en de Regeling Participatiewet, Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2017

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt mee dat met ingang van 1 januari 2017 op grond van artikel 37, vierde lid, 38, eerste tot en met vierde en zesde lid, en 39, eerste lid, van de Participatiewet, 5, zevende lid, en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, achtste, tiende en twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, 60, eerste en derde lid, en 65, eerste lid,¹ van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, en 5, derde lid, van de Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 deze bepalingen ² als volgt worden gewijzigd:

1. Volgens de redactie dient "en 65, eerste lid," te vervallen.
2. Volgens de redactie dient "bepalingen" te worden vervangen door: regelingen.

 

 

Art. I.
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 15, tweede lid, onderdeel b, wordt "€|250 000,00" vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.