BEKENDMAKING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000255883, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2017

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 13, tweede, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet bekend dat met ingang van 1 januari 2017 de bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet als volgt zijn gewijzigd:

 

 

A.
In artikel 7a, tweede lid, wordt het extra bedrag aan kinderbijslag van "€|2005,99" vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.