REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 december 2017, nr. 2164326, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken

     De Minister voor Rechtsbescherming;
     Gelet op artikel 11:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken;

     Besluit:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 8:41, tweede lid, wordt wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.