MEDEDELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2017, 2017-0000195288, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 13, tweede, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 66, achtste lid, van de Pensioenwet en artikel 78, achtste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

     Deelt mede dat met ingang van 1 januari 2018 in de hierna genoemde regelgeving de bedragen zijn gewijzigd en als volgt luiden:

 

 

A. Algemene Kinderbijslagwet
1. Het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.