REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2018, 2018-0000161951, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 januari 2019 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.