[Rectificatie, red.] 

REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 november 2018, nr. 2406921, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

     De Minister voor Rechtsbescherming;
     Gelet op artikel 11:2, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

     Besluit:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4:17, tweede lid, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.