REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, 2019-0000050552, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 juli 2019 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.