MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2019, 2019-0000087989, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
    Gelet op artikel 13, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Deelt mede dat met ingang van 1 juli 2019 in de Algemene Kinderbijslagwet de bedragen zijn gewijzigd en als volgt luiden:

 

 

1. Het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, bedraagt: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.