26 oktober 1995/nr. VMP/FAV-953442

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, negende lid, van de Ziekenfondswet;
     Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 28 september 1995, VERZ/39382/95);

     Besluit:

 

 

Enig artikel.
De in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Ziekenfondswet genoemde bedragen worden met ingang van 1 januari 1996 verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.