Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BIJSTELLINGSREGELING  1996
(WIJZIGING  BEDRAG  ARTIKEL  6,  EERSTE  LID,  ONDERDEEL  O,  CSV  PER  1  JANUARI  1996)

 
 
18 december 1995, Stcrt. 1995, 250
Inwerkingtreding: 1 januari 1996
(T.a.v. art. 6:1o CSV)

 

 

 

 
18 december 1995/nr. WDB95/469M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op de artikelen 66b, 66c en 66d van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 34a van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 35a van de Successiewet 1956 en de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(...)
K.1. In artikel 46, eerste lid, onderdeel b, worden "É

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x