26 oktober 1995/nr. VMP/FAV-952985

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 28 september 1995, kenmerk VERZ/39382/95);

     Besluit:

 

 

Enig artikel.
Het in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde bedrag wordt met ingang van 1 januari 1996 verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.