26 juni 1996/nr. BZ/UK/96/2803
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 55, 56, 58 en 59 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de artikelen 29, 30, 31, 33, 41 en 43 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
1. In artikel 29, eerste lid, wordt "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.