21 oktober 1996/nr. VPZ/F-962082

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Ziekenfondswet;
     Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad (rapport van 26 september 1996, kenmerk VERZ/43138/96);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.