21 oktober 1996/nr. VPZ/F-962081

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 26 september 1996, kenmerk VERZ/43138/96;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag wordt verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.