Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  INDEXERING  KINDERBIJSLAGBEDRAGEN  JANUARI  1997
 
 
10 december 1996, Stcrt. 1996, 243
Inwerkingtreding: 1 januari 1997
(T.a.v. artt. 13:2 AKW en IV:6 en V:4 Wet van 22 december 1994)

 

 

 

 
10 december 1996/nr. SV/VP/96/4847
Directie Sociale Verzekering

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, en V, vierde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x