17 december 1996/nr. BZ/UK/96/5476
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 55, 56, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
1. In artikel 29, eerste lid, wordt "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.