24 oktober 1997/nr. VPZ/F-973807

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Ziekenfondswet;
     Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad (rapport van 25 september 1997, kenmerk VERZ/97039862);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.