Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  ABW  EN  BBZ  PER  1  JANUARI  1998
 
 
16 december 1997, Stcrt. 1997, 244
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 Abw en 27:1 Bbz)
(Zie ook: Abw-normen 1 januari 1998 t/m 31 maart 1998)

 

 

 

 
16 december 1997/nr. BZ/UK/97/10285
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 55, 56, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en de percentages, genoemd in de artikelen 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "5,2 procent" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x