16 december 1997/nr. BZ/UK/97/10285
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 55, 56, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en de percentages, genoemd in de artikelen 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "5,2 procent" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.