25 maart 1998/nr. BZ/UK/98/11451
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 59 en 62 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 29, eerste en tweede lid, 30, 31, 33, 43 en 45, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.