15 december 1998/nr. BZ/UK/98/39969
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en de percentages, genoemd in de artikelen 26, 29, eerste en tweede lid, 30, 31, 33, 41, 43, 45, tweede lid, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "5,1 procent" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.