Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  ABW  EN  BBZ  PER  1  JANUARI  1999
 
 
15 december 1998, Stcrt. 1998, 242
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 Abw en 27:1 Bbz)
(Zie ook: Abw-normen 1 januari 1999 t/m 30 juni 1999)

 

 

 

 
15 december 1998/nr. BZ/UK/98/39969
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en de percentages, genoemd in de artikelen 26, 29, eerste en tweede lid, 30, 31, 33, 41, 43, 45, tweede lid, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "5,1 procent" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x