15 december 1998/nr. BZ/UK/98/40173
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 12 en 48 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de artikelen 9, 10 en 47 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.