18 november 1999/nr. Z/F-2017957

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswetartikel II van de Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw) (Stb. 1999, 461), en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gezien het rapport van het College voor zorgverzekeringen van 23 september 1999 (VERZ/99044585);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.