Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BIJSTELLINGSREGELING  2000
(WIJZIGING  BEDRAG  ARTIKEL  6,  EERSTE  LID,  ONDERDEEL  O,  CSV  PER  1  JANUARI  2000)

 
 
21 december 1999, Stcrt. 1999, 251
Inwerkingtreding: 1 januari 2000
(T.a.v. art. 6:1o CSV)

 

 

 

 
21 december 1999/nr. WDB 1999/2199 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op de artikelen 66b en 66d van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de artikelen 11 en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 35a van de Successiewet 1956, de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(...)
L.
In artikel 46 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(...)
6. In het elfde lid wordt "É

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x