MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 2 (herdruk) (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 6 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 389, nr. 9 (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 10 (amendement-Van Nispen c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 11 (amendement-Van Nispen c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 12 (amendement-Van Nispen c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 13 (amendement-Taverne en Recourt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 14 (amendement-Taverne en Recourt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 15 (amendement-Taverne en Recourt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 16 (motie-Van Nispen c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 17 (motie-Taverne en Recourt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 18 (amendement-Swinkels en Van Nispen)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 19 (gewijzigd amendement-Swinkels en Van Nispen)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 20 (gewijzigd amendement-Taverne en Recourt)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 21 (gewijzigd amendement-Van Nispen c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 22 (brief Ministers van BZK en VJ)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 23 (brief intrekking wetsvoorstel)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 389, nr. 24 (brief Minister van BZK)

- Handelingen II 2016-2017, nr. 9, item 8
- Handelingen II 2016-2017, nr. 19, item 8
- Handelingen II 2016-2017, nr. 19, item 9

 

 

Het voorstel van wet is ingetrokken.