GEWIJZIGDE MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 1 (geleidende brief)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 5 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 6 (gewijzigde memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 414, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 414, nr. 10 (motie-Kerstens)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 414, nr. 11 (tweede nota van wijziging)

- Kamerstukken II 2016-2017, 34 414, nr. 12 (brief Klein)
- Handelingen II 2016-2017, nr. 23, item 10
- Handelingen II 2016-2017, nr. 44, item 4
- Handelingen II 2016-2017, nr. 55, item 7

 

 

Het voorstel van wet is door de Tweede Kamer verworpen.