MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 261, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 261, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 261, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 261, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 261, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 261, nr. 6 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 261, nr. ()x
- Handelingen II 2019-2020, nr.x
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 261, ()x
- Handelingen I 2019-2020, nr.x

 

 

Het gewijzigd voorstel van wet is nog niet gepubliceerd.