MEMORIE VAN TOELICHTING (in aanbouw)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 335, nr. 1 (begeleidende brief)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 335, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 335, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 335, nr. 4 ()x
- Handelingen II 2019-2020, nr.x
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 335, ()x
- Handelingen I 2019-2020, nr.x

 

 

Het gewijzigd voorstel van wet is nog niet gepubliceerd.