Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AO8521
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 27-04-2004
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Aan het feit dat de CRvB eerst twee jaar en twee maanden na het instellen van het hoger beroep uitspraak heeft gedaan, kan niet het rechtsoordeel worden verbonden dat voor niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep geen ruimte meer zou zijn.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 01/5504 NABW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposante], wonende te [woonplaats], opposante,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, geopposeerde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij uitspraak van de Raad van 9 december 2003 is het door opposante ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem, reg.nr. 00/932 NABW, niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft opposante een verzetschrift ingediend.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord ter zitting van 7 april 2004, waar opposante in persoon is verschenen. Geopposeerde heeft zich niet laten vertegenwoordigen.
II. MOTIVERING


De uitspraak van de Raad van 9 december 2003 steunt kort samengevat hierop, dat het hoger beroepschrift niet tijdig is ingediend en dat hetgeen opposante ter zake heeft aangevoerd geen grond bevat waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat zij niet in verzuim is geweest.
In geding is de vraag of het hoger beroep van opposante terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

De Raad ziet geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in zijn genoemde uitspraak gegeven.

In aansluiting op hetgeen in die uitspraak is overwogen merkt de Raad op dat op grond van de beschikbare gegevens moet worden vastgesteld dat het hogerberoepschrift eerst na het verstrijken (op 12 oktober 2001) van de hogerberoepstermijn ter griffie is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Als bewijs dat het hogerberoepschrift tijdig ter post is bezorgd geldt de datumstempel van het postkantoor. De enveloppe waarin het hogerberoepschrift zich bevond, is gestempeld op 16 oktober 2001, dat is na afloop van de termijn. Om die reden slaagt het beroep op artikel 6:9, tweede lid, van de Awb niet.

Hetgeen opposante in verzet voor het overige heeft aangevoerd bevat geen grond waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat zij niet in verzuim is geweest. Daarbij merkt de Raad op dat niet aannemelijk is geworden dat opposante gedurende de hogerberoepstermijn buiten staat is geweest om een voorlopig hogerberoepschrift in te dienen.

Aan het feit dat de Raad eerst twee jaar en twee maanden na het instellen van het hoger beroep uitspraak heeft gedaan kan niet het rechtsoordeel worden verbonden dat voor niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep geen ruimte meer zou zijn. Het (definitieve) oordeel van de ontvankelijkheid kan in het stelsel van de Awb immers slechts in de uitspraak (al dan niet met toepassing van artikel 8:54 van de Awb) worden gegeven.

Gelet op het vorenstaande moet het verzet met toepassing van artikel 8:55, vijfde lid, onder b, van de Awb ongegrond worden verklaard.

De Raad acht ten slotte geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Aldus gegeven door mr. G.A.J. van den Hurk, in tegenwoordigheid van mr. M.C.M. Hamer als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 27 april 2004.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) M.C.M. Hamer.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x