Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AR4071
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 12-10-2004
Soort procedure: herziening
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Afwijzing van het verzoek om herziening.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak 03/5228 NABW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht op het verzoek van:

[verzoeker], wonende te [woonplaats], verzoeker,

om herziening van de uitspraak van de Raad van 24 juni 2003, reg.nr. 01/1557 NABW.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Verzoeker heeft bij brief van 3 juli 2003 om herziening verzocht van de door de Raad op 24 juni 2003 gewezen uitspraak in het geding tussen verzoeker als appellant en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht als gedaagde.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 28 september 2004, waar verzoeker in persoon is verschenen en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door E.J.W. Bruinsma, werkzaam bij de gemeente Utrecht.
II. MOTIVERING


Ingevolge het toepasselijke artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een onherroepelijk geworden uitspraak van de Raad alleen, op verzoek van een partij, worden herzien op grond van feiten en omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden vr de uitspraak;
b. bij de indiener van het verzoekschrift vr de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en
c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening is niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als hiervoor bedoeld een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de betrokken uitspraak te openen.

Bij zijn verzoekschrift heeft verzoeker twee brieven van zijn behandelend psychiater A. Limburg-Okken overgelegd, gedateerd 13 mei 1998 en 11 augustus 1998. Bij brief van 11 juli 2003 heeft verzoeker een afschrift van een beschikking van de rechtbank Utrecht van 27 oktober 1999 overgelegd, waarin de echtscheiding tussen hem en zijn toenmalige echtgenote is uitgesproken.

De Raad stelt op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting vast dat deze door verzoeker overgelegde gegevens verzoeker vr de in geding zijnde uitspraak van de Raad bekend waren.

Nu aan het bepaalde in artikel 8:88, eerste lid, onderdeel b, van de Awb niet is voldaan, wordt het verzoek om herziening afgewezen.

Voor een veroordeling in de proceskosten ziet de Raad ten slotte geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Aldus gewezen door mr. G.A.J. van den Hurk als voorzitter en mr. J.M.A. van der Kolk-Severijns en mr. C. van Viegen als leden, in tegenwoordigheid van L. Jrg als griffier, en uitgesproken op 12 oktober 2004.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) L. Jrg.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x