Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AT4919
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 26-04-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Is door de rechtbank terecht geen vergoeding voor proceskosten toegekend omdat niet is gebleken van op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komende kosten?

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 03/2243 NABW en 03/2244 NABW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellant] en [appellante], beiden wonende te [woonplaats], appellanten,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Namens appellanten heeft S.C. van Heerd, werkzaam bij de Stichting Juridische E.H.B.O. Tilburg (hierna: de Stichting) hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 4 maart 2003, reg.nr. 02/452 NABW.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Appellanten hebben nadere stukken ingezonden.

Het geding is behandeld ter zitting van 15 maart 2005, waar appellanten niet zijn verschenen, en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. C.J.C.J. Crombach, werkzaam bij de gemeente Tilburg.
II. MOTIVERING


Het hoger beroep van appellanten is gericht tegen het niet toekennen door de rechtbank van een proceskostenvergoeding, omdat naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken is van op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit) voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

Appellanten hebben aangevoerd dat het inroepen van professionele juridische rechtsbijstand gerechtvaardigd is en dat er wel kosten zijn gemaakt die volgens het Besluit voor vergoeding in aanmerking komen.

In verweer heeft gedaagde ter zitting onder meer gesteld dat de Stichting geen kosten voor rechtshulp in rekening brengt zodat er ook geen sprake kan zijn van een kostenvergoeding.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), voorzover van belang, bepaalt dat de rechtbank bevoegd is een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank redelijkerwijs heeft moeten maken.

Ingevolge vaste rechtspraak van de Raad, waarvan onder meer blijkt uit de uitspraak van 26 mei 1998, gepubliceerd in JABW 1998/129, is geen sprake van op grond van artikel 8:75 van de Abw voor vergoeding in aanmerking komende kosten, indien een betrokkene voor de dienstverlening van zijn gemachtigde geen kosten is verschuldigd.

Ter zitting is van de kant van gedaagde meegedeeld dat uit van die kant telefonisch ingewonnen informatie bij de Stichting is gebleken dat de Stichting rechtzoekende cliŽnten geen kosten voor rechtshulp in rekening brengt. De Raad ziet geen aanleiding om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen. Voorts acht de Raad in dit verband van belang dat appellanten hun stelling dat er sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende kosten niet met concrete en verifieerbare stukken hebben onderbouwd. Dit betekent dat geen sprake kan zijn van een veroordeling tot vergoeding van proceskosten wegens in beroep verleende rechtsbijstand.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de aangevallen uitspraak, voorzover aangevochten, dient te worden bevestigd.

De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten in hoger beroep.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak voorzover aangevochten.

Aldus gewezen door mr. A.B.J. van der Ham, in tegenwoordigheid van C.H.T.W. van Rooijen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 26 april 2005.

(get.) A.B.J. van der Ham.

(get.) C.H.T. van Rooijen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x