Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AT9226
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 13-07-2005
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaart wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 04/4633 NABW, 04/4634 NABW, 04/4635 NABW, 04/4636 NABW, 04/4636 NABW,  04/4637 NABW, 04/4638 NABW, 04/4639 NABW, 04/4640 NABW en 04/4641 NABW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gedingen tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], opposant,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, geopposeerde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN


Bij uitspraken van 4 januari 2005 met toepassing van artikel 8:54 van de Awb heeft de Raad de door opposant ingestelde hoger beroepen tegen de uitspraken van de rechtbank Utrecht van 14 juli 2004, reg.nrs. SBR 03/964, 03/3181, 03/2399, 03/1582, 03/1871, 03/3182, 03/1581, 03/963 en 03/965, niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraken heeft opposant verzet gedaan.

De verzetten zijn gevoegd behandeld ter zitting van 11 mei 2005, waar opposant is verschenen en geopposeerde - met voorafgaand bericht - zich niet heeft laten vertegenwoordigen.
II. MOTIVERING


De uitspraken van de Raad van 4 januari 2005 berusten hierop, dat het bij het instellen van het hoger beroep ingevolge artikel 22 van de Beroepswet verschuldigde griffierecht van 102,-- niet binnen de bij de aangetekende brieven van 25 oktober 2004 gestelde termijn van vier weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

In verzet heeft opposant geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die tot een ander oordeel leiden.

Het verzet dient ongegrond te worden verklaard.

Voor een veroordeling in de proceskosten is geen aanleiding.

Voor de goede merkt de Raad nog op dat, overeenkomstig de wens van opposant, de Raad het door opposant - wel - betaalde bedrag aan griffierecht van 102,-- heeft toegerekend aan zijn hoger beroep in het geding met reg.nrs. 04/4631 en 04/4632 NABW.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart de verzetten ongegrond.

Aldus gegeven door mr. drs. Th.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van M. Pijper als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 12 juli 2005.

(get.) Th.G.M. Simons.

(get.) M. Pijper.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x