Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AV1699
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 01-02-2006
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Het griffierecht voor het hoger beroep blijkt toch tijdig te zijn betaald. Het verzet is gegrond.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/5504 NABW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats], opposant,

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, geopposeerde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Bij uitspraak van 22 november 2005 met toepassing van artikel 8:54 van de Awb heeft de Raad het door opposant indiende verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 28 juni 2005, reg.nr. 03/4704 NABW, niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft opposant verzet gedaan.
II. MOTIVERING


De uitspraak van de Raad van 22 november 2005 berust hierop, dat het bij het indienen van het verzoek om herziening ingevolge artikel 22 van de Beroepswet verschuldigde griffierecht van 103,-- niet binnen de bij de brief van 4 oktober 2005 gestelde termijn van vier weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

In het kader van de verzetprocedure is komen vast te staan dat opposant het verschuldigde griffierecht op 19 oktober 2005 heeft voldaan.

Om die reden dient het verzet gegrond te worden verklaard.

Dit betekent dat uitspraak van de Raad van 22 november 2005 vervalt en dat het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Van door opposant in het kader van de verzetprocedure gemaakte proceskosten is de Raad ten slotte niet gebleken.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet gegrond.

Aldus gegeven door mr. drs. Th.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van T. Hemelrijk-van den Oudenalder als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 1 februari 2006.

(get.) Th.G.M. Simons.

(get.) T. Hemelrijk-van den Oudenalder.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x