Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AV8702
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 04-04-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Intrekking en terugvordering, naar aanleiding van door de Belastingdienst verstrekte gegevens, van de bijstand wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Schending van de inlichtingenverplichting.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/1707 NABW
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo van 16 februari 2005, 03/1076 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo (hierna: College).

Datum uitspraak: 4 april 2006.
I. PROCESVERLOOP


Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is ter behandeling aan de orde gesteld ter van zitting 21 maart 2006. Appellant is niet verschenen. Het College heeft zich niet laten vertegenwoordigen.
II. OVERWEGINGEN


De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Bij besluit van 12 juni 2003 heeft het College het recht op bijstand van appellant ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) over de periode van 10 februari 1999 tot en met 31 december 1999 herzien en de over deze periode gemaakte kosten van bijstand tot een bedrag van 2.529,64 teruggevorderd. Aan dit besluit heeft het College ten grondslag gelegd dat uit de door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens is gebleken dat appellant over de periode in geding inkomsten heeft gehad uit werkzaamheden voor Timing Uitzendbureau B.V. en De Kabouter VOF tot bedragen van respectievelijk 361,-- en 2.274,-- en dat van deze werkzaamheden en de verworven inkomsten daaruit geen mededeling is gedaan aan het College.

Bij besluit van 15 oktober 2003 heeft het College het bezwaar tegen het besluit van 12 juni 2003 ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft het tegen het besluit van 15 oktober 2003 ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Appellant heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen deze uitspraak gekeerd.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat op grond van de door de Belastingdienst verstrekte inkomstengegevens en de nadien - voorzover mogelijk - aan het College verstrekte loongegevens het College zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat appellant over de in geding zijnde periode naast de bijstandsuitkering inkomsten uit werkzaamheden heeft ontvangen. Voorts is de Raad niet gebleken dat het College de inkomsten onjuist heeft vastgesteld dan wel heeft verrekend. De enkele bewering van appellant dat hij slechts een bedrag van fl. 150,-- contant aan inkomsten heeft ontvangen van De Kabouter VOF is onvoldoende om tot een andersluidend oordeel te komen. Door geen melding te maken van de hiervoor vermelde inkomsten heeft het College zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat appellant de op hem rustende inlichtingenverplichting ingevolge artikel 65, eerste lid, van de Abw heeft geschonden en dat ten gevolge hiervan tot een te hoog bedrag bijstand is verleend.

Dit betekent dat het College op grond van artikel 69, derde lid, aanhef en onder a, van de Abw, gehouden was het recht op bijstand te herzien. In hetgeen door appellant is aangevoerd ziet de Raad geen dringende redenen als bedoeld in artikel 69, vijfde lid, van de Abw, zodat het College niet bevoegd was geheel of gedeeltelijk van herziening af te zien.

Met het voorgaande is tevens gegeven dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 81, eerste lid, van de Abw, zodat het College gehouden was tot terugvordering van de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand over de periode in geding. In hetgeen door appellant is aangevoerd ziet de Raad geen dringende redenen als bedoeld in artikel 78, derde lid, van de Abw, zodat het College niet bevoegd was geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door G.A.J. van den Hurk. De beslissing is, in tegenwoordigheid van P.E. Broekman als griffier, uitgesproken in het openbaar op 4 april 2006.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) P.E. Broekman.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x