Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AX8781
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 15-03-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Weigering bijstand met terugwerkende kracht over een periode voorafgaand aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 04/6395 NABW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente Breda, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 18 november 2004, reg.nr. 04/422 NABW.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 1 februari 2006, waar partijen - met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.
II. MOTIVERING


Voor een overzicht van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst de Raad naar de aangevallen uitspraak. Hij volstaat hier met het volgende.

Bij besluit van 27 november 2003 heeft gedaagde aan appellante over de periode van 3 september 2003 tot en met 8 september 2003 een uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) toegekend.

Bij besluit van 11 februari 2004 heeft gedaagde het bezwaar tegen het besluit van 27 november 2003 ongegrond verklaard.
Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 11 februari 2004 ongegrond verklaard.

Appellante heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Naar vaste rechtspraak van de Raad inzake de toepassing van artikel 67 van de Abw - welke rechtspraak haar gelding heeft behouden ook na de inwerkingtreding van artikel 68a van de Abw (zie de uitspraak van de Raad van 8 maart 2005, LJN AT0209) - wordt in beginsel geen bijstand verleend over een periode voorafgaand aan de datum waarop de bijstandsaanvraag is ingediend. Van dit uitgangspunt kan slechts worden afgeweken, indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.

De Raad is evenals de rechtbank van oordeel dat van bijzondere omstandigheden niet is gebleken. De Raad overweegt daartoe dat, gelet op de gedingstukken, appellante in het geheel niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg van onjuiste inlichtingen van de kant van medewerkers van het Centrum voor Werk en Inkomen pas op 3 september 2003 een aanvraag om bijstand heeft ingediend. Gedaagde heeft dan ook de ingangsdatum op goede gronden op 3 september 2003 gesteld.

De aangevallen uitspraak komt voor bevestiging in aanmerking.

De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gewezen door mr. drs. Th.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van L. Jörg als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 15 maart 2006.

(get.) Th.G.M. Simons.

(get.) L. Jörg.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x