Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AZ0863
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 17-10-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van tandheelkundige hulp op de grond dat betrokkene heeft nagelaten om zich - tijdig - te wenden tot de zorgverzekeraar teneinde een machtiging te verkrijgen voor de behandeling, met als gevolg dat zij niet meer voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking kan komen.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/6135 NABW
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank ís-Gravenhage van 12 september 2005, 04/2694 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente ís-Gravenhage (hierna: College).

Datum uitspraak: 17 oktober 2006.
I. PROCESVERLOOP


Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 september 2006. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. J.P.L.C. Dijkgraaf en mr. J.L.A. Helmer, beiden advocaat te ís-Gravenhage. Het College is, met voorafgaand bericht, niet verschenen.
II. OVERWEGINGEN


Voor een overzicht van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst de Raad naar de aangevallen uitspraak. Hij volstaat hier met het volgende.

Bij besluit op bezwaar van 26 april 2004 heeft het College het besluit van 30 september 2003 gehandhaafd waarbij aan appellante bijzondere bijstand is verleend in de kosten van tandheelkundige hulp in de vorm van een lening met toepassing van artikel 24, aanhef en onder b, van de Algemene bijstandswet. Hieraan heeft het College ten grondslag gelegd dat appellante heeft nagelaten om zich - tijdig - te wenden tot de zorgverzekeraar teneinde een machtiging te verkrijgen voor de behandeling, met als gevolg dat zij niet meer voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking kan komen.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 26 april 2004 ongegrond verklaard.

Appellante heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het College terecht bijzondere bijstand heeft verleend in de vorm van een lening. De Raad kan zich met hetgeen de rechtbank in de aangevallen uitspraak naar aanleiding van de door appellante aangevoerde beroepsgronden heeft overwogen geheel verenigen. Naar aanleiding van hetgeen in hoger beroep door appellante nog is aangevoerd overweegt de Raad dat het in geval van een behandeling als door appellante is ondergaan voor de hand ligt dat men zich - tijdig - tot de zorgverzekeraar wendt om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. De Raad heeft in de gedingstukken onvoldoende aanknopingspunten gevonden voor de stelling van appellante dat zij hier niet toe in staat was. Gelet op de nalatigheid van appellante komt de omstandigheid dat zij geen aanspraak kan maken op een vergoeding door de zorgverzekeraar voor haar risico.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.
De Raad ziet geen grond voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons. De beslissing is, in tegenwoordigheid van A.H. Polderman-Eelderink als griffier, uitgesproken in het openbaar op 17 oktober 2006.

(get.) T.G.M. Simons.

(get.) A.H. Polderman-Eelderink.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x