Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

  
JURISPRUDENTIE   ---   Abw
x
LJN:
x
AZ3865
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-11-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Intrekking en terugvordering van de bijstand wegens gezamenlijke huishouding. Alleen tegen het terugvorderingsbesluit is bezwaar gemaakt. Nu het intrekkingsbesluit in rechte onaantastbaar is geworden, staat vast dat is voldaan aan de voorwaarden voor terugvordering op grond van artikel 81, eerste lid, van de Abw.

Transponeringstabel Abw naar Wwb

 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 06/743 NABW
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 december 2005, 03/5003, (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, (hierna: College).

Datum uitspraak: 30 november 2006.
I. PROCESVERLOOP


Namens appellante heeft mr. G.L.D. Thomas, advocaat te Amstelveen, hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2006. Appellante is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. Thomas voornoemd. Het College heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. C.A.K. Denneboom, werkzaam bij de gemeente Amstelveen.
II. OVERWEGINGEN


Voor een overzicht van de feiten verwijst de Raad, mede gelet op de gedingstukken, naar de aangevallen uitspraak.

Bij besluit van 3 februari 2003 heeft het College de bijstand van appellante ingevolge de Algemene bijstandswet (Abw) met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken op de grond dat zij sedertdien heeft samengewoond met M.J. [S.] in de gemeente [naam gemeente]. Het bezwaar tegen dit besluit is bij besluit van 27 maart 2003 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit zijn geen rechtsmiddelen aangewend.

Bij besluit van 11 maart 2003 heeft het College de over de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 oktober 2002 gemaakte kosten van de bijstand tot een bedrag van 8.631,16 van appellante teruggevorderd.

Bij besluit van 25 september 2003 heeft het College het bezwaar tegen het besluit van 11 maart 2003 ongegrond verklaard.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard.

Appellante heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Volgens vaste rechtspraak staat, nu het besluit tot intrekking van de bijstand in rechte onaantastbaar is geworden, vast dat is voldaan aan de voorwaarden voor terugvordering op grond van artikel 81, eerste lid, van de Abw. Het College was dan ook gehouden de over de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 oktober 2002 gemaakte kosten van bijstand terug te vorderen. Alle in hoger beroep van de kant van appellante aangevoerde grieven, die zich met name keren tegen het besluit van 3 februari 2003, kunnen - reeds - om deze reden niet tot aantasting van het besluit tot terugvordering leiden.

De hoogte van het teruggevorderde bedrag is als zodanig door appellante niet betwist.

Van dringende redenen als bedoeld in artikel 78, derde lid, van de Abw om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien, is de Raad niet gebleken.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door R.C. Schoemaker als voorzitter en B.J. van der Net en N.J. van Vulpen-Grootjans als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M. Pijper als griffier, uitgesproken in het openbaar op 30 november 2006.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) M. Pijper.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Abw | Abw | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x