Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   AKW
x
LJN:
x
AZ7316
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 26-01-2007
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Weigering kinderbijslag op de grond dat betrokkene niet verzekerd is ingevolge de AKW. Ook is betrokkene, na de toekenning van haar Anw-uitkering, niet op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 verzekerd geworden ingevolge de AKW.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/3840 AKW
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (Marokko) (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 17 mei 2005, 03/5826 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (hierna: Svb).

Datum uitspraak: 26 januari 2007.
I. PROCESVERLOOP


Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld op 17 november 2006, waar partijen niet zijn verschenen.
II. OVERWEGINGEN


Appellante woont in Marokko. Bij brief van 28 februari 2003 geeft zij te kennen dat haar echtgenoot, de heer [naam echtgenoot], is overleden en verzoekt zij om kinderbijslag. Appellante ontvangt sedert het overlijden van haar echtgenoot een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw). Bij besluit van 24 maart 2003 heeft de Svb appellante medegedeeld dat zij niet in aanmerking komt voor kinderbijslag omdat zij niet als verzekerde voor de Nederlandse kinderbijslag wordt aangemerkt. De Svb heeft het tegen deze beschikking gerichte bezwaar bij besluit van 12 november 2003 kennelijk ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, overwegende dat appellante niet verzekerd is ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (hierna: AKW), nu zij niet in Nederland woont en niet terzake van in Nederland verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Voorts is overwogen dat appellante, na de toekenning van de Anw-uitkering, ook niet op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen van 24 december 1998, Stb 746 (hierna: KB 746) verzekerd is geworden ingevolge de AKW. Daarbij is aangegeven dat vanaf 1 januari 2000 personen die een Anw-uitkering ontvangen niet langer, onder omstandigheden, als verzekerd ingevolge de volksverzekeringen aangemerkt kunnen worden. Alleen voor personen die tot aan 1 januari 2000 verzekerd waren op grond van artikel 26 van KB 746 is in artikel 27 van KB 746 een overgangsregeling getroffen inhoudende dat gedurende een bepaalde termijn artikel 26 van KB 746 nog op hen van toepassing blijft. De rechtbank heeft geconcludeerd dat nu appellante voor 1 januari 2000 niet verzekerd was op grond van artikel 26 van KB 746, artikel 27 van de KB niet op haar van toepassing is.

In hoger beroep is in geschil of appellante verzekerd was ingevolge de AKW en of een eventueel hieruit voortvloeiend recht na het overlijden van haar echtgenoot jegens de Svb geldend gemaakt kon worden.

De Raad kan zich geheel verenigen met het hiervoor weergegeven oordeel van de rechtbank en maakt dat oordeel tot het zijne. Hetgeen door appellante in hoger beroep is aangevoerd heeft de Raad niet tot een ander oordeel kunnen brengen. Daarbij merkt de Raad nog op dat de echtgenoot van appellante tot zijn overlijden kennelijk wel verzekerd is gebleven ingevolge de AKW op grond van artikel 27 van KB 746, zodat hij wel aanspraak had op kinderbijslag.

Het voorgaande leidt de Raad tot de slotsom dat het hoger beroep niet slaagt en de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

De Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door T.L. de Vries. De beslissing is, in tegenwoordigheid van P.H. Broier als griffier, uitgesproken in het openbaar op 26 januari 2007.
            
(get.) T.L. de Vries.

(get.) P.H. Broier.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. AKW | AKW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x