Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   SOCIALEVERZEKERINGSPLICHT
x
LJN:
x
AS2615
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 16-12-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Verzekeringsplicht van een programmeur. Is in de onderhavige arbeidsrelatie sprake is van een gezagsverhouding?
 
 
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 02/5909 ALGEM
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant,

en

[gedaagde] te [vestigingsplaats], gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder appellant tevens verstaan het Lisv.

Namens appellant is hoger beroep ingesteld tegen de tussen partijen op 23 oktober 2002 onder kenmerk 00/2150 door de rechtbank Arnhem gewezen uitspraak.

Namens gedaagde heeft J.J. Tabak, werkzaam bij de Fiscount Adviesgroep te Zwolle, een verweerschrift ingediend.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad op 2 december 2004, waar namens appellant is verschenen mr. H.J. Gansekoele, werkzaam bij het Uwv, en waar voor gedaagde is verschenen haar directeur [directeur], bijgestaan door J.J. Tabak, voornoemd.
II. MOTIVERING


Gedaagde levert standaard software ten behoeve van kassasystemen aan de horeca. Vanaf 1 januari 1993 verricht [betrokkene] (hierna: [betrokkene]) op basis van een samenwerkingsovereenkomst werkzaamheden voor gedaagde bestaande uit het aanpassen van de bestaande software aan specifieke wensen van de klant.

Naar aanleiding van een bij gedaagde gehouden looncontrole heeft appellant bij het bestreden besluit van 23 oktober 2000 zijn standpunt gehandhaafd dat [betrokkene] voor gedaagde in een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding werkzaam is geweest.

De rechtbank heeft het door gedaagde ingestelde beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en beslissingen gegeven ter zake van proceskosten en griffierecht. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het ontbreken van een gezagsverhouding, geen sprake is van verzekeringsplichtige arbeid, maar van zelfstandige uitoefening van een bedrijf.

Appellant heeft in hoger beroep dit oordeel van de rechtbank gemotiveerd bestreden.

De Raad overweegt als volgt.

Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat in de onderhavige arbeidsrelatie sprake is van een gezagsverhouding. Van doorslaggevende betekenis acht de Raad daarbij dat [betrokkene], die thuis programmeerde, één ochtend per week op gedaagdes bedrijf de supportafdeling van gedaagde instrueerde over de door hem aangebrachte specifieke wijzigingen in de, gedaagde in eigendom toebehorende software. Ook beschikte [betrokkene] over een auto van gedaagde om in geval van calamiteiten direct naar de klanten toe te kunnen gaan, waarvoor hij wekelijks een kilometeradministratie moest overleggen. Nu niet is betwist dat [betrokkene] zijn werkzaamheden persoonlijk diende te verrichten en hij hiervoor loon ontving, dient de arbeidsverhouding tussen gedaagde en [betrokkene] aangemerkt te worden als een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Gezien het vorenstaande slaagt het hoger beroep.

De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;
Verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door mr. R.C. Stam, in tegenwoordigheid van mr. A. Kovács als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 16 december 2004.

(get.) R.C. Stam.

(get.) A. Kovács.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. sv-plicht | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x