Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   SOCIALEVERZEKERINGSPLICHT
x
LJN:
x
AX8474
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 15-06-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Had het UWV bij de schatting van het premieloon rekening moeten houden met het maximale aantal loondagen van 261 per jaar?
 
 
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 05/4465 ALGEM
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellante], gevestigd te [vestigingsplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 23 juni 2005, 04/2794 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen

appellante

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 15 juni 2006.
I. PROCESVERLOOP


Namens appellante heeft mr. F.J.H.M. Berndsen, advocaat te Rotterdam, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 mei 2006, waar appellante niet is verschenen, en waar het Uwv zich heeft laten vertegenwoordigen door C. Groenewegen, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
II. OVERWEGINGEN


De rechtbank heeft bij uitspraak van 24 maart 2004 het besluit van 15 augustus 2002, waarbij de correctienota over de periode 1 september 1999 tot en met 31 december 1999 in stand was gelaten, vernietigd op de grond dat een specificatie van de berekening van het aantal niet verantwoorde loondagen in de stukken ontbreekt. Voor de rechtbank was voorts niet duidelijk op welke wijze het Uwv tot de vaststelling van de gecorrigeerde lonen is gekomen. De overige door appellante in die procedure opgeworpen grieven heeft de rechtbank verworpen. De rechtbank heeft het Uwv opdracht gegeven tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar.

Bij besluit van 6 oktober 2004 heeft het Uwv uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank van 24 maart 2004. Het Uwv heeft het tegen de correctienota gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en deze nota gehandhaafd.

De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraak het tegen het besluit van 6 oktober 2004 ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Appellante heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen deze uitspraak gekeerd, waarbij is aangevoerd dat het Uwv bij de schatting van het premieloon rekening had moeten houden met het maximaal aantal loondagen van 261 per jaar.

De Raad stelt vast dat het Uwv het premieloon heeft geschat aan de hand van de openingsdagen en -tijden van appellante en de personele bezetting per dienst. Op basis van getuigenverklaringen is vastgesteld dat appellante zeven dagen in de week was geopend en dat met betrekking tot de personele bezetting moet worden uitgegaan van twee personen per dienst. Het aantal werknemers dat door appellante voor deze diensten is ingezet, kon voorts aan de hand van de administratie en de getuigenverklaringen niet worden vastgesteld. Nu het maximaal aantal loondagen op grond van artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering per werknemer moet worden bepaald, had het Uwv gelet op het vorenstaande bij zijn schatting met deze maximering geen rekening kunnen houden. Indien de schatting onder deze omstandigheden ten nadele van appellante zou uitvallen, dan is dit voorts een risico dat voor rekening van appellante moet blijven. Daartoe merkt de Raad op dat appellante heeft verzuimd een betrouwbare administratie te voeren op grond waarvan de verschuldigde premies konden worden vastgesteld.

Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak - voorzover aangevochten - voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak voorzover aangevochten.

Deze uitspraak is gedaan door B.J. van der Net als voorzitter en G. van der Wiel en L.J.A. Damen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van C.M.T. Kruls als griffier, uitgesproken in het openbaar op 15 juni 2006.

(get.) B.J. van der Net.

(get.) C.M.T. Kruls.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. sv-plicht | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x