Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   AOW
x
LJN:
x
AV5906
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 09-03-2006
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Korting op het AOW-pensioen wegens niet-verzekerde jaren.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 05/4898 AOW
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen de tussen partijen op 28 juni 2005 onder kenmerk 05/323 door de rechtbank Arnhem gewezen uitspraak.

Namens gedaagde is een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 9 februari 2006, waar appellante, met voorafgaand schriftelijk bericht, niet is verschenen en waar gedaagde zich heeft doen vertegenwoordigen door J.A.J. Groenendaal, werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank.
II. MOTIVERING


In dit geding is de vraag aan de orde of op het met ingang van september 2004 aan appellante toegekende ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet terecht een korting van 18% is toegepast in verband met over de periode 20 november 1991 tot en met 22 november 2000 niet verzekerde jaren.
Onder verwijzing naar zijn, bij partijen bekend zijnde, uitspraak van 10 november 2005, met kenmerk 04/7219 AOW, beantwoordt de Raad voormelde vraag bevestigend. De Raad onderschrijft de in die uitspraak weergegeven overwegingen volledig en ziet in hetgeen appellante in hoger beroep naar voren heeft gebracht geen aanknopingspunten om tot een ander oordeel te komen. Het hoger beroep van appellante slaagt dan ook niet en de uitspraak van de rechtbank komt voor bevestiging in aanmerking.

De Raad acht tot slot geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. drs. N.J. van Vulpen-Grootjans, in tegenwoordigheid van
R.E. Lysen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 9 maart 2006.

(get.) N.J. van Vulpen-Grootjans.

(get.) R.E. Lysen.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. AOW | AOW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x