Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   AOW
x
LJN:
x
AY3543
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 10-07-2006
Soort procedure: verzet
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Niet aannemelijk is dat het beroepschrift vr het einde van de beroepstermijn ter post is bezorgd. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het verzet is ongegrond.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 05/6098 AOW
U I T S P R A A K
als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats], Frankrijk (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 29 augustus 2005, 04/1548 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.

Datum uitspraak: 10 juli 2006.
I. PROCESVERLOOP


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 6 januari 2006 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 6 januari 2006 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting op 29 mei 2006, waar beide partijen met voorafgaand bericht niet zijn verschenen.
II. OVERWEGINGEN


De uitspraak van de Raad van 6 januari 2006 berust hierop, dat het beroepschrift onverschoonbaar te laat is ingediend.

Ten gevolge van het gedane verzet dient de Raad thans de vraag te beantwoorden of het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

In het verzetschrift heeft appellant aangegeven dat hij het beroepschrift op 7 oktober 2005 ter post heeft bezorgd, dat de Franse post de enveloppe heeft voorzien van een postdatumstempel en dat het beroepschrift 7 kalenderdagen later op 14 oktober 2005 ter griffie van de Raad is ontvangen. Daarbij heeft appellant erop gewezen dat hij de uitspraak van de Raad eerst na 8 kalenderdagen heeft ontvangen.

De Raad stelt vast dat de enveloppe waarin het beroepschrift zich bevond op 12 oktober 2005 is voorzien van een sticker voor betaalde post en aangetekende verzending en vervolgens ook op diezelfde datum is afgestempeld, zodat het niet aannemelijk is te achten dat appellant het beroepschrift vr het einde van de beroepstermijn, welke eindigde op 11 oktober 2005, ter post heeft bezorgd. Een reden waarom deze termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn te achten, is niet gesteld en daarvan is de Raad evenmin gebleken.

Hetgeen appellant verder in zijn verzetschrift heeft aangevoerd, te weten dat de uitspraak van de Raad niet rechtsgeldig is aangezien het door hem ontvangen exemplaar niet getekend is, leidt evenmin tot gegrondverklaring van het verzet.
De Raad overweegt hiertoe dat het originele exemplaar van de uitspraak wordt ondertekend door zowel de voorzitter als de griffier en dat partijen een afschrift (gn fotokopie) van de uitspraak krijgen toegezonden.

Gelet op het voorgaande dient het verzet ongegrond te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door G.J.H. Doornewaard als voorzitter en J. Brand en I.M.J. Hilhorst-Hagen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M.C.T.M. Sonderegger als griffier, uitgesproken in het openbaar op 10 juli 2006.

(get.) G.J.H. Doornewaard.

(get.) M.C.T.M. Sonderegger.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. AOW | AOW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x