Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   AOW
x
LJN:
x
AZ2586
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 17-11-2006
Soort procedure: herziening
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Afwijzing van het verzoek om herziening op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Awb. Het Gemeenschapsrecht gebiedt de nationale rechter niet om artikel 8:88 van de Awb buiten toepassing te laten.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 06/2164 AOW
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht op het verzoek van:

[verzoeker], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoeker),

om herziening van de uitspraak van de Raad van 27 januari 2006, nrs. 02/2895 en 05/6118,

in het geding tussen:

verzoeker

en

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (hierna: Svb).

Datum uitspraak: 17 november 2006.
I. PROCESVERLOOP


Bij uitspraak van 27 januari 2006 heeft de Raad bevestigd de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 april 2002, nr. 00/5372 alsmede het beroep dat geacht wordt te zijn gericht tegen het besluit van 25 juni 2002 ongegrond verklaard.

Namens verzoeker heeft W. Leufkens, freelance rechtshulpverlener te Heerlen, bij brief van 13 maart 2006 verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 27 januari 2006. Bij brieven van 7 en 9 april 2006 heeft de gemachtigde het verzoek nader toegelicht.

Door de Svb is op dit verzoek om herziening een reactie ingezonden, waarop vervolgens namens verzoeker is gereageerd.

Bij brief van 2 juli 2006 heeft de gemachtigde van verzoeker aan de Raad verzocht een prejudiciŽle vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG). Bij brieven van 25 juli 2006 en 4 september 2006 heeft de gemachtigde het verzoek om herziening verder toegelicht.

Het verzoek is aan de orde gesteld ter zitting van de Raad op 6 oktober 2006. Partijen zijn daar, zoals zij tevoren hadden bericht, niet verschenen.
II. OVERWEGINGEN


Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan de Raad op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vůůr de uitspraak;
b. bij de indiener van het verzoekschrift vůůr de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Verzoeker heeft aan zijn verzoek om herziening in essentie ten gronde gelegd dat de Raad in zijn uitspraak van 27 januari 2006 een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het arrest van het HvJ EG van 21 september 2000 (C-124/99, Borawitz).

Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige
nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb juncto artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken uitspraak te openen. Het verzoek om herziening dient dan ook te worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat namens verzoeker enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in genoemde bepalingen van de Awb, naar voren is gebracht.

Het verzoek tot het stellen van een prejudiciŽle vraag wijst de Raad af. Het Gemeenschapsrecht gebiedt de nationale rechter niet om artikel 8:88 van de Awb buiten toepassing te laten. De Raad wijst in dat verband op de uitspraak van het HvJ EG van 16 maart 2006 (C-234/04, Rosmarie Kapferer).

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door M.M. van der Kade als voorzitter en T.L. de Vries en H.J. Simon als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van P.H. Broier als 17 november 2006.

(get.) M.M. van der Kade.

(get.) P.H. Broier.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. AOW | AOW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x