Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   


vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  ARBEID  EN  ZORG

 

zoektips     

 

 

 
LJN AU5822 - Vaststaat dat de aanvraag van betrokkene niet ziet op adoptie of pleegzorg als bedoeld in artikel 3:2 van de Wazo, maar dat het hier betreft het in het gezin opnemen van een eigen natuurlijk erkend kind. Gelet hierop kon betrokkene geen aanspraak maken op een Wazo-uitkering. Uit de tekst van genoemde wetsartikelen maakt de rechtbank op dat de wetgever hierin een limitatief bedoeld aantal gevallen heeft beschreven waarin een werknemer recht heeft op verlof. Gelet hierop heeft het UWV geen ruimte om rekening te houden met de door betrokkene genoemde feiten en omstandigheden. Het UWV was derhalve gehouden de aanvraag van betrokkene af te wijzen.

LJN BA2347 - Weigering Wazo-uitkering op de grond dat betrokkene per datum in geding een uitkering ingevolge de WAO ontvangt, zodat zij vanaf die datum niet meer is verzekerd voor de ZW en derhalve ingaande die datum ook niet voor toekenning van een uitkering ingevolge de Wazo wegens zwangerschaps- of bevallingsverlof in aanmerking komt. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat tussen betrokkene en de vennootschap sprake was van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan betrokkene moet worden aangemerkt als werknemer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wazo en dat de omstandigheid dat zij ten tijde in geding een WAO-uitkering genoot en geen arbeid verrichtte daaraan niet afdoet?

LJN BA4303 - Toekenning van een Wazo-uitkering over de perioden in geding in verband met zwangerschap en bevalling, onder de overweging dat de vier gewerkte dagen in de zesde en de vijfde week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum dagen zijn waarover betrokkene ZW-uitkering heeft genoten en aangemerkt moeten worden als dagen waarop zij zwangerschapsverlof heeft genoten, zodat deze dagen bij de vaststelling van de periode van het bevallingsverlof buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Gehanteerde maatstaf voor de vaststelling van de duur van het bevallingsverlof.
 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wazo | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x