Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   


vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
BEROEPSWET

 

zoektips     

 

 

 
Alfabetische trefwoordenlijstē LJN AE7599 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; toereikende inkomsten; beŽindiging bijstand; terugvordering; grondslag uitspraak; terugverwijzing zaak naar rechtbank [artt. 7, 69 en 81 Abw (= 11, 54 en 58 Wwb) / 26 Bw / 6:18, 6:19, 7:11 en 8:69 Awb] [Terugverwijzing van de zaak naar de rechtbank, omdat zij niet heeft geoordeeld over het beroep ingesteld tegen het besluit op bezwaar tegen de beŽindiging van de bijstand wegens (verzwegen) toereikende inkomsten en ten onrechte heeft geoordeeld dat het bezwaar tegen het beŽindigingsbesluit tevens had moeten worden aangemerkt als te zijn gericht tegen het terugvorderingsbesluit (waarbij opgemerkt dat tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het terugvorderingsbesluit geen beroep is ingesteld).]

ē LJN AD3849 - op de zaak betrekking hebbende stukken; inzending alle stukken aan rechtbank; herstel verzuim; terugverwijzing zaak naar rechtbank [artt. 8:31 en 8:42 Awb / 26 Bw] [Terugverwijzing van de zaak naar de rechtbank wegens het ten onrechte vernietigen van het bestreden besluit (maatregel van 20% gedurende twee maanden) op het oordeel dat de gemeente ernstig te kort is geschoten in haar plicht om alle op de zaak betrekking hebbende stukken in te zenden, omdat zij niet in de gelegenheid is gesteld de nog ontbrekende stukken in te zenden.]

ē LJN AE1901 - vreemdeling; beŽindiging bijstand; Koppelingswet; IVBPR; gelijkstelling met Nederlander; verblijfsvergunning; Algerijnen [artt. 7 en 12 Abw (= 11 en Ė Wwb) / 21 Bw / 8:86 Awb] [Onterechte beŽindiging bijstand wegens, na inwerkingtreding van de Koppelingswet, onrechtmatig verblijf in Nederland, omdat ingevolge het IVBPR geen onderscheid naar nationaliteit mag worden gemaakt nu betrokkene nog in afwachting was van de uitspraak op het beroep tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning en derhalve gelijk diende te worden gesteld met een Nederlander.]

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Beroepswet | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x