Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   CSV
x
LJN:
x
AP2623
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 10-06-2004
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.
 
 
 

 

 
Uitspraak 03/5075 CSV
U I T S P R A A K
in het geding tussen:

[naam B.V.], gevestigd te [vestigingsplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.
I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Namens appellante heeft mr. P.J. Siekman, advocaat te Hoofddorp, op bij aanvullend beroepschrift van 17 november 2003 aangevoerde gronden bij de Raad hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank Amsterdam onder dagtekening 3 september 2003 gewezen uitspraak, nummer 02/4105, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Gedaagde heeft bij schrijven van 19 januari 2004 van verweer gediend.

Het geding is, gevoegd met het geding onder nummer 03/5057 CSV, behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 15 april 2004, waar namens appellante is verschenen haar bestuurder [naam bestuurder] en mr. Siekman, voornoemd, en gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. J.J. de Graaf, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
II. MOTIVERING


Het geschil betreft het antwoord op de vraag of gedaagde appellante bij besluit van 24 juli 2002 op juiste gronden niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens het feit dat appellante bij het instellen van bezwaar de ingevolge de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gestelde termijn voor het indienen van een bezwaarschrift van zes weken, niet in acht heeft genomen, en dat niet is gebleken van enige omstandigheid op grond waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard onder vaststelling dat het bezwaar gericht tegen het besluit van 23 oktober 2001 te laat is ingediend en geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en overweegt daartoe als volgt.

De Raad stelt vast dat gedaagde het besluit van 23 oktober 2001 op juiste wijze bekend heeft gemaakt door dit aangetekend te verzenden naar het adres [adres], zijnde het toenmalige vestigingsadres van appellante alsmede het adres waarop de bestuurder van appellante [naam bestuurder] op dat moment ingeschreven stond in de gemeentelijke basisadministratie. Voorts stelt de Raad vast dat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Met gedaagde is de Raad van oordeel dat het door appellante aangevoerde argument voor het te laat indienen van het bezwaarschrift in de bezwaarprocedure geen steekhoudende redenen zijn om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Naar het oordeel van de Raad liggen de argumenten dat Klinkenbijl feitelijk niet meer op voornoemd adres verbleef en zijn ex-echtgenote om haar moverende redenen de voor hem en voor appellante bestemde post heeft vernietigd in de risicosfeer van appellante en de gevolgen daarvan dienen voor rekening en risico van appellante te komen.

Gelet op het vorenstaande kan het hoger beroep niet slagen en dient de aangevallen uitspraak bevestigd te worden.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. R.C. Schoemaker als voorzitter en mr. G. van der Wiel en mr. R.C. Stam als leden, in tegenwoordigheid van mr. A. Kovács als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 10 juni 2004.

(get.) R.C. Schoemaker.

(get.) A. Kovács.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. CSV | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x