Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Osv 1997
x
LJN:
x
AF5686
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 20-02-2003
Soort procedure: beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.
 
 
 

 

 
Uitspraak enkelvoudige kamer 02/5085 OSV
U I T S P R A A K
met toepassing van artikel 17 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

[bedrijfsnaam], gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder.
I. INLEIDING


Drs. H.H.G. Glissenaar, werkzaam bij Accountantskantoor Glissenaar, heeft beroep ingesteld tegen verweerders besluit van 28 augustus 2002.
II. MOTIVERING


In artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat van de indiener van het beroepschrift een griffierecht wordt geheven.

Bij schrijven van 18 oktober 2002 is eiseres erop gewezen dat zij een griffierecht van 218,-- is verschuldigd, bij voorkeur te voldoen door middel van de aangehechte acceptgirokaart.

Bij aangetekende brief van 8 november 2002 is eiseres nogmaals gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht en is haar meegedeeld dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie dient te zijn gestort. Daarbij is erop gewezen dat overschrijding van die termijn leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep.
De Raad stelt vast dat het griffierecht niet binnen deze termijn is betaald.

Nu op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat eiseres niet in verzuim is geweest, acht de Raad het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek wordt beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. B.J. van der Net in tegenwoordigheid van E. Laudisio als griffier en uitgesproken in het openbaar op 20 februari 2003.

(get.) B.J. van der Net.

(get.) E. Laudisio.
Tegen deze uitspraak kunnen de belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van dit afschrift schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, postbus 16002, 3500 DA Utrecht. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Osv 1997 | Osv 1997 | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x