Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   Zfw
x
LJN:
x
AT9600
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 29-06-2005
Soort procedure: hoger beroep
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Niet-tijdige indiening van een MN-111-formulier. Er is geen melding gedaan van de opname. De aanvraag is niet onderbouwd met verifieerbare medische gegevens.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 03/2647 ZFW
P R O C E S - V E R B A A L
van de mondelinge uitspraak op 29 juni 2005.

Zitting hebben: mr. M.I. ’t Hooft, als voorzitter, mr. R.M. van Male en mr. G.M.T. Berkel-Kikkert, als leden en M. Pijper als griffier.

8e zaak, reg.nr. 03/2647 ZFW.

[appellant], wonende te [woonplaats], appellant, in persoon verschenen, bijgestaan door mr. P.G.M. Lodder, advocaat te Utrecht,

en

[Gedaagde] te [vestigingsplaats], gedaagde, verschenen bij gemachtigden, S.H. van Neerbos en adviserend geneeskundige J. de Jong, werkzaam bij [gedaagde].
Bij de aangevallen uitspraak van de rechtbank Utrecht van 12 mei 2003, reg.nr SBR 02/877, is ongegrond verklaard het beroep van appellant tegen het besluit van 9 april 2002 (het bestreden besluit).

Ten aanzien van de voor dit geding van belang zijnde feiten en regelgeving verwijst de Raad naar de daarop betrekking hebbende overwegingen in de rubrieken “feiten” en “toepasselijke regelgeving” van de aangevallen uitspraak.

De Raad onderschrijft in grote lijnen de motivering van de rechtbank en voegt daar het volgende aan toe. Uit de gedingstukken blijkt niet eenduidig welke diagnose in het ziekenhuis Al Wahda in Marokko is gesteld. Evenmin is duidelijk welke behandeling appellant heeft ondergaan. Daardoor is niet vast te stellen of de gezondheidstoestand van appellant zodanig was, dat de gestelde opname en behandeling, waarop de door appellant ingediende nota’s betrekking hebben, onmiddellijk noodzakelijk waren. Deze onduidelijkheid komt voor risico van appellant. Appellant heeft verzuimd tijdig een
MN 111 formulier bij de Caisse Nationale de Securité Sociale te Nador te Marokko in te dienen en hij heeft evenmin gedaagde - die een vestiging in Marokko heeft - van zijn opname in kennis gesteld. Dit heeft tot gevolg dat achteraf de aard en de omstandigheid van de medische behandeling moet worden vastgesteld. Gedaagde heeft voldoende inspanningen verricht om de daartoe benodigde medische gegevens van genoemd ziekenhuis te verkrijgen, onder meer door een persoonlijk bezoek van de directeur van gedaagdes vestiging in Marokko aan het ziekenhuis Al Wahda, maar deze hebben niet tot resultaat geleid. Het ligt vervolgens op de weg van appellant om zijn verzoek met verifieerbare medische gegevens te onderbouwen. Ter zitting is van de zijde van appellant meegedeeld dat ook hij niet in staat is geweest de medische gegevens van zijn behandeling in ziekenhuis El Wahda te verkrijgen.

De Raad heeft in hetgeen vanwege appellant in hoger beroep is aangevoerd geen aanknopingspunt gevonden voor een ander oordeel en ziet geen aanleiding voor en veroordeling in de proceskosten.
De Raad beslist daarom als volgt.

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Waarvan proces-verbaal.

Utrecht, 29 juni 2005.

De fungerend voorzitter, M.I. ’t Hooft.

De plv. griffier, M. Pijper.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. Zfw | Zfw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x